konfigurator

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa w ramach strony OptimaRates.com. Właścicielem portalu internetowego www.OptimaRates.com, zwanego dalej Witryną, jest OptimaRates.com Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 53-129, przy ul. Sudeckiej 76/4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000459733, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony; NIP: 8992743670; REGON: 022128467 dalej zwanej OptimaRates.com. OptimaRates.com dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Pliki Cookies
Na stronie internetowej OptimaRates.com zostały użyte pliki cookies: "ciasteczka".
Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu internetowego OptimaRates.com, którego operatorem jest OptimaRates.com Sp. z o.o.. Termin "cookies" został tutaj użyty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

Co to są Cookies?
Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowe. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.
Ciasteczka używane w serwisie internetowym OptimaRates.com są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.
Jakiego rodzaju cookies używamy?
Serwis internetowy OptimaRates.com wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celach statystycznych, związanych z prowadzoną witryną.

Czy pliki Cookies przechowują dane osobowe?
Serwis internetowy OptimaRates.com w większości przypadków nie zbiera i nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, nip, pesel, a jedynie dane teleadresowe  ,  w przypadku zgłoszenia zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Jak zablokować lub usunąć cookies?
Użytkownik korzystający z serwisu internetowego OptimaRates.com może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki cookies na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć cookies należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej - instrukcję blokady lub usunięcia plików cookies znajdują się w pliku/menu pomocy przeglądarki internetowej. Informujemy, że zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu internetowego lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

Uwagi
Niniejsza polityka plików "cookies" może ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalności serwisu internetowego lub zmian w sposobie obsługi "cookies" osób trzecich. OptimaRates.com nie odpowiada za stosowaną politykę cookies w innych serwisach internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone w serwisie OptimaRates.com.

Udostępnienie informacji
Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
Środki techniczne
OptimaRates.com dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
 
W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych,a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia luk uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o przekazanie informacji poprzez udostępniony formularz kontaktowy w dziale Kontakt.
 
Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane poprzez udostępniony formularz kontaktowy w dziale Kontakt.